Own, but not alone

Alles begint bij je eigen PIT. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik geloof dat alles bij je eigen kern begint om van daaruit te verbinden en samen te werken. 

Dit is de echte basis van samenlevingsopbouw.

Voor teams, burgerinitiatieven en community projecten bied PIT project coördinatie/management aan waarin jullie door oefeningen en uitdagingen elkaars kwaliteiten leren kennen. Je kern wordt gezien waardoor je van daaruit kan verbinden als groep.

Zo werkt PIT van binnenuit samen met jou aan een duurzame wereld, organisatie of wijk voor iedereen.

Een wereld, gedreven door PIT!

Pit Nation

PIT Nation

Om ervoor te zorgen dat iedereen telt, richten wij ons op drie punten:

  • Wij verbinden

Op projectbasis brengen wij burgers, gemeenten en organisaties samen. Het doel is om meer samenwerking te creëren rond de behoeften van burgers. Wij zorgen ervoor dat burgers als belangrijke partners worden gezien in community projecten.

  • Wij staan voor duurzaamheid

Wij dragen bij aan duurzaamheid door het initiëren en ondersteunen van Eco-dorp, tiny house, co-housing, transition towns en andere community initiatieven.

  • Wij versterken

Wij versterken individuen en groepen door ervaringsleren, team coaching en het CLIPS model. Een initiatief staat of valt bij een professionele ondersteuning in het groepsvormingsproces.

Programma highlight

Pit Nation Program

Individueel Disc programma

Werk van binnen naar buiten en kom bij je kern door jezelf het DISC traject cadeau te doen!

Bekijk het hele programma